Изложбата "Вещи безценност" разкрива фрагменти от света на жертви на домашно насилие

 

“…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност” 

Това е заключителната формулировка в съдебните документи по делата на десетки жени, убивани в ситуация на домашно насилие в България всяка година. Когато един живот е преждевременно прекъснат, какво оставяме след себе си? Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Изложбата «Вещи безценност» е част от проекта “Да излезем от кръга на  полово базираното насилие срещу жени и деца в България” на Български хелзинкски комитет в партньорство с Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

Изложбата представя серия портрети-натюрморти на жени, убити от партньорите си. Тя включва камерни фотографии на лични вещи, разказващи историите на тези жени. Докато всяка от тези трагедии бе отразена в медиите през призмата на сензация и насилие, портретите целят да свържат зрителя с всяка от жените, използвайки предметите като ключ към човека, който е била. Инструмент на професията й, недочетена книга, любим ключодържател, нейният цвят червило – предмети толкова лични, колкото и универсални, те създават връзката на припознаването и съзерцанието в памет на неповторимите хора, които сме загубили завинаги.

Изложбата ще бъде показана първоначално в началото на октомври 2021 г. на оградата на Британски Съвет – България на ул.Кракра N7, кслед което ще бъде показана и на други открити локации в София.

"Вещи безценност" е част от кампания на Българския хелзинкски комитет и АЗНОП към проект за превенция на насилието, основано на пола. В рамките на кампанията стартира и сайтът spasena.org в помощ на хора, страдащи и засегнати от домашно насилие. Предстои и разпространение на социално ангажиран видеоклип по темата с ново изпълнение на песента на ПИФ «Приятел», която групата специално предостави за кампанията.

“Да излезем от кръга на  полово базираното насилие срещу жени и деца в България” или ”Breaking the Cycle of Gender-Based Violence against Women and  Children in Bulgaria (GBV-OUT) е европейски двугодишен проект, който се изпълнява съвместно от Български хелзинкски комитет  в партньорство с Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

 

Настоящата публикация е част от проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.

 

gbv project