МВР подкрепя 29 ноември да стане Ден за почит за жертвите на домашно насилие

 

Министерството на вътрешните работи се ангажира с борбата  с домашното насилие в България като застава категорично зад идеята за обявяване датата 29 ноември за Ден на възпоменание на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие. 

 

В официален писмен отговор министърът на вътрешните работи Бойко Рашков се солидаризира с това предложение - наред и с други искания, отправени на 25 ноември 2021 г. от Алианса за защита от насилие, основано на пола - Фондация “Български център за джендър изследвания”, Женско сдружение “Екатерина Каравелова” - Силистра, Фондация П.У.Л.С. - Перник, Асоциация “Деметра” - Бургас, Сдружение “Център Динамика” - Русе, Сдружение “Знание, Успех, Промяна” - Дупница, Асоциация “Ная” - Търговище, Фондация “SOS семейства в риск” - Варна, Фондация “Център Отворена врата” - София, Ловеч, Троян, Фондация “Х&Д Джендър перспективи” - Хасково и Димитровград,  и Български хелзинкски комитет, съвместно с други неправителствени организации в защита правата на жените. Предложенията им са подкрепени и омбудсмана. 

 

“Определянето на ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие - 29 ноември, ще допринесе за изявяването на категоричната позиция на държавата за нетърпимост на актовете на домашно насилие и насилие, основано на пола. По този начин ще се отправи послание, както към жертвите на домашно насилие, така и към извършителите и обществото като цяло,” подчертава Бойко Рашков в отговора си.

 

Министърът на вътрешните работи също така счита за целесъобразно приемането на предложените промени в Закона за защита от домашното насилие, Наказателния кодекс и Семейния кодекс. Поправките бяха подготвени от междуведомствена работна група, сформирана от министерство на правосъдието по инициатива на Алианса за защита от насилие, основано на пола  преди три години (2019 г.), минаха през обществено обсъждане и в момента са на етап обсъждане в работна група под егидата на Министерство на правосъдието с участието на експерти от държавните институции и неправителствения сектор. Очаква се законът да влезе за разглеждане и гласуване в парламента в началото на март месец.

 

От МВР се ангажират да работят с “ключови инструменти” за справяне с проблема:  повишаване на чувствителността на обществото по темите превенция и защита от домашното насилие, както и другите форми на насилие, основано на пола; обучение на компетентните институции и ангажираните неправителствени организации; адаптиране и прилагане на адекватна законова рамка; ефективни наказателни последици за извършителите.

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

 

МВР уверява, че разработва автоматизирана информационна система „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ за подаване на сигнали и осъществяване на надзор при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола. НПО секторът, както и международните органи отдавна настояват за подобно официално събиране на данни за случаи на домашно насилие. 

 

Вътрешно министерство работи и по създаване на алгоритъм за оценка на риска за живота и здравето на пострадалите от насилие, който да се прилага от институциите на първа линия – органи на МВР, на МТСП и на МЗ. По думите на Бойко Рашков това е  ключов инструмент в борбата с проблема. “Животът на всяка една жертва на насилие зависи от именно такива оценки, извършени навременно и координирано, те са начин за предотвратяване на последващи престъпления, включително убийства”. Алгоритъмът дава възможност и за преценка на най-подходящите действия за защита на жертвите от такова по-нататъшно насилие и да се намали рискът от рецидивизъм на извършителя, както и да се планира адекватна помощ за последния.


В момента се провеждат и обучения на полицията като част от проект по Норвежкия финансов механизъм на тема „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола”. Той цели подобряване капацитета на българската полиция за реагиране на случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола с акцент върху превенцията, оценката на риска, подкрепата за жертвите по полов признак.