Прийом дітей та учнів з України в болгарські державні та комунальні дитячі садки та школи

UA/БГ

Заявки на прийом і навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України для навчання в болгарських державних і муніципальних дитячих садках і школах подаються до 28 обласних управлінь освіти (РУО) в обласних містах країни.

Заяви приймаються на місці в РУO або по електронній адресі, вказаній на сайті РУO, куди один із батьків/опікун/піклувальник/представник дитини чи учня може подати заяву про прийом до державних та комунальних дитячих садків та шкіл.

Зразок заяви від одного з батьків, опікуна/піклувальника/представника дитини чи учня розміщено на сайті РУО.

Направлення дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на прийом та навчання до державних і комунальних дитячих садків і шкіл здійснюється після:

 • надання статуса захисту;
 • надання персонального номера іноземця (личен номер на чужденец -ЛНЧ) дитині чи учню, вписаного в реєстраційну картку одного з батьків/опікуна/піклувальника/представника дитини чи учня, якщо дитині чи учню не виповнилося 14 років, а для дітей старше 14 років - відповідно вписаного в окрему реєстраційну картку

Записування дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на навчання до державних і комунальних дитячих садків і шкіл здійснюється після::

 • направлення начальником РУО дитини чи учня на вступ та навчання у відповідний садок чи школу;
 • пред'явлення в дитячому садку або школі медичного документа дитини або учня згідно з вимогами МОЗ Болгарії;
 • проведення співбесіди та направлення дитини чи учня до певної підготовчої групи обов’язкового дошкільного навчання чи до певного класу шкільної освіти, якщо дитина чи учень не мають документа про закінчений клас, ступінь чи ступінь освіти.

Після записування дитини чи учня до певної групи дитячого садка чи певного класу школи директор забезпечує:

 • додаткове навчання болгарській мові як іноземній;
 • психологічну допомогу у разі потреби, а також інші заходи щодо загальної підтримки особистісного розвитку дітей та учнів, які навчаються у відповідному дитячому садку чи школі;
 • додаткова підтримка особистісного розвитку у разі потреби дітей та учнів, які навчаються у відповідному дитячому садку чи школі, у тому числі ресурсна підтримка дітей та учнів з особливими освітніми потребами.

У разі потреби додаткову інформацію у зв’язку з прийомом у державні та комунальні дитячі садки та школи дітей та учнів, які мають міжнародний чи тимчасовий захист, можна отримати за телефоном:

 • +359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)
 • +359 886 0254 74 – Вера Влахова (English language)
 • +359 886 0242 75 – Събка Попова (Български език)
 • +359 886 0367 34 – Станислав Георгиев (Български език)
 • +359 886 0219 16 – Димитрия Георгиева (Български език)
 • +359 886 0600 54 – Иван Йовчев (Български език)

 **Публікація створенa за фінансової підтримки Болгарського жіночого фонду (БФЖ). Вона не відображає думку БФЖ і організація не несе за це відповідальності.

 

Прием на деца и ученици от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.

Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища.

На сайта на РУО е качен образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика.

Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:

 • предоставен статут за закрила;
 • предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

 • насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;
 • представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;
 • провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование.

След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:

 • допълнително обучение по български език като чужд;
 • психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;
 • допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, получили международна или временна закрила, може да получите на телефони:

 • +359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)
 • +359 886 0254 74 – Вера Влахова (English language)
 • +359 886 0242 75 – Събка Попова (Български език)
 • +359 886 0367 34 – Станислав Георгиев (Български език)
 • +359 886 0219 16 – Димитрия Георгиева (Български език)
 • +359 886 0600 54 – Иван Йовчев (Български език)

 

 **Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Български фонд на жените. Тя не отразява становището на БФЖ и организацията не носи отговорност за нея.

 

Прием на деца и ученици от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.

Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища.

На сайта на РУО е качен образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика.

Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:

·       предоставен статут за закрила;

·       предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан  регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

·       насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;

·       представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;

·       провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование.

След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:

·       допълнително обучение по български език като чужд;

·       психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;

·       допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, получили международна или временна закрила, може да получите на телефони:

o   +359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)

o   +359 886 0254 74 – Вера Влахова (English language)

o   +359 886 0242 75 – Събка Попова (Български език)

o   +359 886 0367 34