До кога държавата покрива здравното осигуряване на лица с временна закрила

UA|BG

UA

Громадяни України з тимчасовим захистом у Болгарії мають рівні з громадянами Болгарії права на медичне обслуговування. Особи зі статусом тимчасового захисту, які в'їхали на територію Болгарії до 26.04.2022, вважаються такими, що мають медичне страхування з 26.04.2022.

Медичне страхування громадян України віком від 18 і до 63 років для жінок і до 65 років для чоловіків оплачуватиме держава протягом 90 днів з дати надання тимчасового захисту або з 26 квітня, якщо тимчасовий захист був оформлений до цієї дати. Для осіб віком до 18 років і старше 63 років для жінок і старше 65 років для чоловіків внески на медичне страхування здійснюватимуться за рахунок держави на весь період тимчасового захисту.

25 липня закінчується термін медичного страхування, яке оплачує держава, для осіб, які отримали тимчасовий захист у Болгарії до 26 квітня 2022 р. Для всіх громадян України, які в'їхали на територію країни після 26 квітня 2022 р., державна допомога на медичне страхування починається з дати отримання тимчасового захисту і триває 90 днів.

Після цього медичне страхування оплачують самі особи з тимчасовим захистом. Виняток становлять діти до 18 років і дорослі - жінки старше 63 років і чоловіки старше 65 років.

Сума внесків на обов'язкове медичне страхування для осіб, які не зареєстровані як фрілансери (бг. самоосигуряващи се лица), становить 28,40 левів на місяць.

Термін сплати цих внесків – до 25 числа наступного місяця. У разі прострочення платежу нараховуються відсотки на прострочені зобов'язання. Наприклад, страховий внесок за серпень 2022 року необхідно сплатити не пізніше 25 вересня 2022 року.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на приходната агенция по постоянен адрес или  електронно с персонален идентификационен код на НАП или електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. 

Кожен, хто зобов’язаний самостійно сплачувати внески на медичне страхування, подає до НАП декларацію за Формою 7. Вона подається до офісу НАП за постійною адресою або в онлайн з персональним ідентифікаційним кодом НАП або електронним підписом, через Портал електронних послуг, до 25 числа місяця, що настає за місяцем, за який виникло зобов’язання зі сплати медичного страхування.

Права на медичне страхування громадян, які самостійно сплачують внески на медичне страхування, припиняються, якщо не було сплачено більше трьох належних місячних внесків. Припинені права громадян на медичне страхування відновлюються за умови сплати ними всіх належних внесків на медичне страхування. Права відновлюються з дати сплати всіх належних внесків на медичне страхування за цей період.

Громадяни можуть перевірити свій медичний страховий статус, а також перевірити періоди, за які їм не вистачає медичних внесків, через електронний сервіс НАП у вільному доступі:

https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Також ви можете перевірити статус свого медичного страхування за телефоном 0700 18 700 (згідно з тарифом відповідного оператора). Послуга є автоматичною і вимагає лише введення ЕГН/ЛНЧ через клавіатуру телефону. Крім того, система надає дані за всі місяці та роки, за які не були сплачені внески на обов’язкове медичне страхування. Телефонна довідка про статус медичного страхування працює 7 днів на тиждень 24 години на добу.

Якщо ви маєте заборгованість більше одного місяця, вам слід перевірити точну суму, яку потрібно сплатити для погашення всіх боргів, оскільки нараховуються відсотки. Ви можете перевірити суму боргу за такою адресою:

https://nraapp02.nra.bg/web_interest/start_int.jsp

Нижче наведено способи оплати медичного страхування*

  • У салонах обслуговування НАП без комісії з дебетовими та кредитними картками Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club та Bcard через встановлені фізичні POS-термінали на робочих місцях.
  • Банківський переказ. Страхові внески згідно із Законом про медичне страхування сплачуються на банківський рахунок для внесків на медичне страхування відповідного територіальне управління НАП. Банківські рахунки за посиланням.
  • Поштовим переказом.
  • Через електронний сервіс НАП для сплати податків, соціальних внесків та державних зобов'язань через Інтернет.

 

*Найближчим часом Болгарський гельсінський комітет опублікує детальну інформацію про способи сплати внесків на медичне страховання українською мовою. На даний момент інформація доступна болгарською мовою та її можна знайти на веб-сайті НАП за адресою:

https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/zdravno-osiguryavane/vnasyane-zdravni-osigurovki

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Информация за видовете заболявания, включени в безплатния пакет от здравни дейности може да намерите тук.

Якщо належні внески на медичне страхування були сплачені, але ще не відображені в системі, ви можете звернутися до офісу НАП за вашою постійною адресою для видачі вам довідки про безперервне право на медичне страхування для звернення до органів охорони здоров’я. Для того, щоб вам видали цей документ, ви повинні надати довідки про сплачені суми, щоб підтвердити ваші внески на медичне страхування. Ця довідка дає можливість користуватися безкоштовною медичною допомогою протягом відповідного періоду.

Якщо роботодавець або інша особа зобов’язані сплачувати страхові внески, несплата страхових внесків не позбавляє застраховану особу прав на медичне страхування.

Інформацію про види захворювань, які включені в безкоштовний пакет діяльності з охорони здоров'я, можна знайти тут.

Якщо ви ще не маєте реєстрації у лікаря загальної практики в Болгарії, в нашій публікації Як записатуся до лікаря загальної практики в Болгарії? Ви можете знайти потрібну інформацію.

 

**Публікація створенa за фінансової підтримки Болгарського жіночого фонду (БФЖ). Вона не відображає думку БФЖ і організація не несе за це відповідальності.

__________________________

 

BG

Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани. Регистрираните за временна закрила, които са влезли на територията на България преди 26.04.2022 г., се зачитат за здравноосигурени от 26.04.2022 г. 

Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже ще бъдат покрити от държавата за период от 90 дни от датата на временната закрила или от 26 април, ако временната закрила е издадена преди тази дата. За лица под 18 години и над 63 години за жените и над 65 години за мъжете здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

На 25 юли изтича срокът на здравното осигуряване, което се покрива от държавата, на лица, които са оформили временна закрила в България преди 26 април 2022 г. За всички украински граждани, които са влезли на територията на страната след 26.04.2022 г., държавната помощ за здравно осигуряване започва от датата на регистрация за временна закрила, и продължава 90 дни.

След това здравните осигуровки трябва да се заплащат от самите лица с временна закрила. Изключение са децата под 18 и възрастните - над 63 години за жените и над 65 години за мъжете. 

Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски за лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се е 28,40 лева месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако плащането е извършено със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок задължения. Например здравната вноска за месец август 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2022 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на приходната агенция по постоянен адрес или  електронно с персонален идентификационен код на НАП или електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. 

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп:

https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Също така справка за здравния статус може да направите на телефон 0700 18 700 (на цена съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН/ЛНЧ чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

При неплатени задължения за повече от един месец следва да проверите точната сума, която трябва да заплатите, за да погасите всички задължения, тъй като се начисляват лихви. Сумата, която дължите може да проверите на следния адрес:

https://nraapp02.nra.bg/web_interest/start_int.jsp

Долу са представени начините за внасяне на здравните осигуровки*

  • В салоните за обслужване на НАП без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места.

  • По банков път. Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП. Вижте банковите сметки.

  • С пощенски запис. 

*В близко време Български хелзинкски комитет ще публикува подробна информация за начините на внасяне на здравните осигуровки на украински език. За момента информацията е налична на български и може да бъде намерена на сайта на НАП на следния адрес:

https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/zdravno-osiguryavane/vnasyane-zdravni-osigurovki

Ако дължимите здравноосигурителни вноски са платени, но все още не е отразено в системата, можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. 

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Информация за видовете заболявания, включени в безплатния пакет от здравни дейности може да намерите тук.

Ако все още нямате регистрация при общопрактикуващ лекар в България, в нашата публикация Как да се запиша при общопрактикуващ лекар в България? може да намерите необходимата информация.


**Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Български фонд на жените. Тя не отразява становището на БФЖ и организацията не носи отговорност за нея.