име на делото Инстанция Засегната група
Български хелзинкски комитет (I) срещу България
  • Нарушено право на личен живот
  • Нарушена свобода от нечовешко и унизително отнасяне
  • Нарушено право на живот
  • Пряка дискриминация
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Деца с увреждания