име на делото Инстанция Засегната група
А. и други срещу България
  • Нарушено право на свобода и сигурност
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Деца
Иванова и Черкезов срещу България
  • Нарушено право на дом
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Други
Нешков и други срещу България
  • Нарушена свобода от нечовешко и унизително отнасяне
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Лишени от свобода
Караахмед срещу България
  • Нарушена свобода на религията
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Религия/вяра
Начова и други срещу България
  • Нарушено право на живот
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Етнически малцинства (роми)
Г. Б. срещу прокуратурата на Република България
  • Пряка дискриминация
Инстанция: Национална инстанция Засегната група: Сексуална ориентация
Йорданова и други срещу България
  • Нарушено право на личен живот
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Етнически малцинства (роми)
Анева и други срещу България
  • Нарушено право на личен живот
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Други