Обединена македонска организация Илинден и други срещу България (№ 2)

Делото, водено с правна помощ на БХК, се отнася до отказа на българските власти да регистрират неправителствената организация „Обединена македонска организация Илинден“.

През 2002 г. грепа от 111 души учредяват неправителствената организация и подават документите за регистрацията й в съда. Три съдебни инстанции обаче отказват да регистрацията, тъй като според съда целите, които си поставя организацията, са политически, както и че една от целите на организацията — „защита на социалните и икономическите права на македонците, които живеят на македонска земя под българска окупация и на македонците, живеещи в България“ — е в противоречие с чл. 44, ал. 2 от Конституцията, който забранява организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета или териториалната цялост на страната и единството на нацията, или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

По това дело ЕСПЧ продължава предходната си практика, че нито поставянето на политически цели, нито изповядването на сепаратистки идеи, доколкото последните са отстоявани с мирни средства, не могат да бъдат законна причина да се ограничи свободата на сдружаване на група граждани. Съдът установява нарушение на Член 11 от ЕКПЧ.

На тринайсетте жалбоподатели по делото Съдът присъжда солидарно 9000 евро за обезщетяване на неимуществените вреди от нарушението и 1513,29 евро за разноски по делото.