БХК и още 43 организации в Европа: Международната общност трябва да предприеме ефективни координирани мерки за Беларус

Международна коалиция от 44 организации, сред които е Българския хелзинкски комитет, призоваха за конкретни стъпки за Беларус след публикуването на доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за положението в страната, изготвен по Московския механизъм.

Публикуваният на 5 ноември доклад прави тежки констатации за състоянието на правата на човека, демокрацията и върховенството на правото в страната. Сред тях са непрозрачност на президентските избори, провели се между 4 и 8 август, които са оценени като несвободни и нечестни, както и масови и систематични нарушения на права та на човека във връзка с възникналите в отговор на изборите протести, в това число произволни арести, политически мотивирано наказателно преследване, масови случаи на изтезания, случаи на безследно изчезнали и убити.

В писмото си гражданските организации подчертават отговорността на държавите, членки на ОССЕ, както и на цялата международна общност, да оползотворят по най-добър начин препоръките в доклада. Това трябва да стане с последващи действия, които да дадат гаранция, че констатираните проблеми ще бъдат адресирани, а поетите към ОССЕ ангажименти – изпълнявани, пишат организациите.

Препоръките към Беларус в доклада са 65. Държавите, поддържащи отношения с Беларус, трябва да включат тези препоръки в своите политики по отношение на Беларус, за да я задължат да сътрудничи в изпълнението им, се заявява още в писмото.

Всички международни актьори – органите на ООН, на ЕС, на Съвета на Европа, международните финансови институции, спортни, културни, профсъюзни и професионални организации – могат да допринесат за тази задача, като третират Беларус съобразно констатациите в доклада.

Сред най-важните въпроси – продължават подписалите писмото – са освобождаването на всички политически затворници, отмяна на резултатите от изборите и насрочването на нови избори, съобразени с международните стандарти. На следващо място е необходимо създаването на независим международен орган, който задълбочено да разследва нарушенията на човешките права в страната с помощта на криминолози, както и подпомагането на страната в организирането на нови избори и реформи в законодателството и съдебната система.

Снимка: OSCE/Mikhail Evstafiev