БХК обяви резултатите от проверките на всички домове за деца с умствени увреждания в страната

БХК обяви резултатите от проверките на всички домове за деца с умствени увреждания в страната:

Стотици детски смърти, неразследвани и предотвратими, голяма част от тях от глад Институциите днес - недохранване, насилие, връзване и химично обуздаване

София, 20 септември 2010 г.

Огромен брой детски смърти - неразследвани и в голямата си част предотвратими. Това е един от изводите на Български хелзинкски комитет (БХК) след направените проверки на всички домове за деца с умствени увреждания в страната. Резултатите бяха обявени днес на пресконференция в София.

Проверките са правени съвместно с прокуратурата. В момента се очаква тя да започне разследвания, на база на събраните данни и документи.

Става въпрос за двеста тридесет и осем смъртни случая между 2000 г. и 2010 г., или 25 смърти в година.

Поне три четвърти от всички тези смърти са били излишни, предотвратими:

  • 31 са от глад /системно недохранване/;
  • 84 са от общо изнемощяване на организма, т.е. занемара;
  • 13 са от зарази, т.е. от лоша хигиена;
  • 6 са от злополуки като измръзване, удавяне, задушаване и пр.;
  • 36 са от пневмония, т.е. от студ или залежаване
  • 2 са от насилие;
  • 15 са без установена причина.

“Това изследване е уникално по своя мащаб и изводи. Фактите, до които достигнахме, по-силно от всякога потвърждават, че твърденията как тези деца умират от уврежданията си, са абсолютна лъжа. Те умират от занемаряване”, каза Яна Бюрер Тавание, директор “Кампании” на БХК.

149 от смъртите са настъпили в домовете, а не в болница, т.е. децата не са хоспитализирани въпреки тежкото си състояние, а са оставени да умрат или са изписани от болничното заведение непосредствено преди смъртта си. 11 деца са били късно хоспитализирани.

Смъртите настъпват предимно в студените месеци.

В над 90 случая дори няма аутопсия. Смъртите по правило са неразследвани – пълна безнаказаност, пълна незащитеност на децата.

В домовете за деца с увреждания в България продължава да има недохранване, насилие, връзване и третиране с опасни медикаменти, е друг извод от проверките.

“Към момента на проверките 103 домуващи страдат от недохранване и, следователно, има реален риск те да умрат от глад, в това число от болести, които ще ги сразят поради изнемощяването им от глад”, обяви адв. Маргарита Илиева, Заместник-председателка на Български хелзинкски комитет и директорка на правната му програма. “Това е институционализирана – повече от организирана, престъпност, при това насочена срещу най-уязвимите човешки същества в страната”, добави тя.

Проверките са установили общо 622 случая на тежки заразни болести и опаразитяване. В някои домове – като Медвен, Гомотарци, Сладък кладенец, хигиената е драстично лоша и през годините се повтарят множество епидемии. Типични са фекално-орални зарази, дизентерия, хепатит. Деца умират от заразите. Контролът на ХЕИ/ РИОКОЗ е неефективен – санкции не се налагат нито за констатираните нарушения, нито дори за неизпълнените предписания.

За периода в домовете има 7 случая на сексуално насилие; поне 8 случая на физическо насилие, в това число черепно-мозъчна травма, довела до смърт, както и обесване. Във всички случаи Отделите за закрила на детето са наясно със случилото се, а Държавната агенция за закрила на детето – поне в половината случаи. На БХК не е известно тези агенции да са предприели мерки в който и да е случай. Никое дете, пострадало от насилие, не е получило помощ или справедливост.

Има поне 86 документирани тежки инцидента. 58 домуващи се самоувреждат.

Поне в 8 дома се практикува незаконна физическа имобилизация на деца - връзване на крайниците или фиксиране към легла, инвалидни колички и други предмети; поставяне на усмирителни ризи, с цел контрол. Има поне 17 документирани случая на физическа имобилизация. На 90 деца е прилагана „химическа имобилизация“ с тежки и увреждащи невролептични медикаменти. Физическата имобилизация е разрушително насилие за психиката, a химическата – и за тялото.

На 167 домуващи са били администрирани опасни лекарства, често вредни и излишни, някои са били свръхмедикализирани за дълги периоди.

Според БХК, oсвен на персонала - на домовете и медицинския – отговорност трябва да се търси на кметовете, които управляват институциите; на министърa на труда и социалната политика (oтделите за закрила на детето и дирекциите за социално подпомагане по места); на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и на Държавната агенция за закрила на детето.

Проверките установяват, че петте най-тежки дома са тези в Могилино (вече закрит), Медвен, Крушари, Петрово – Благовеград и Рудник. Пълните доклади за проверяваните домове са на http://forsakenchildren.bghelsinki.org. Това е и сайтът, който БХК ще ползва за публичната си кампания за наказване на виновните за престъпленията в българските домове за деца с увреждания.

---

История на проверките

През aвгуст 2009 г. БХК заведе дело срещу прокуратурата за бездействието й да преследва престъпленията срещу децата в институцията, в частност голям брой смърти /75 за 8 години/. През февруари 2010 г. се постигна споразумение с главния прокурор за съвместни проверки на прокуратурата и БХК във всички домове. Проверките са извършени в периода март - юни 2010 г. До август 2010 г. тече обработка на данните и изготвяне на докладите на БХК до прокуратурата /263 стр., 1730 бел. под линия с доказателства за всеки констатиран факт/. Предстои да се види какви разследвания ще предприеме прокуратурата.

---

Българският хелзинкски комитет е независима, неправителствена организация за защита правата на човека. Основан през 1992 г., БХК осъществява мониторинг на правозащитната ситуация в България в няколко приоритетни области: права на личността, на жените и хората с увреждания, на етническите и религиозните малцинства, права на детето, защита от изтезания и малтретиране, права на бежанците и мигрантите, свобода на словото и достъпа до информация, положението на хората в затворени институции, проблеми на системата за наказателно правосъдие.

Повече информация за проверките и кампанията - http://forsakenchildren.bghelsinki.org

Повече информация за организацията – http://www.bghelsinki.org

За контакти: адв. Маргарита Илиева,
margarita.ilieva@gmail.com;
0884 088 337