Българският хелзинкски комитет призова МОН за трайното връщане на учениците в класните стаи

С отворено писмо до министъра на образованието Николай Денков Български хелзинкски комитет призова за трайното връщане на учениците в класните стаи. 
 
Учениците бяха и продължават да са непропорционално засегнати от мерките за справяне с епидемията от Ковид-19. БХК нееднократно сигнализира, че мерките са именно непропорционални, а тежестта, която учениците, особено тези в прогимназиален и гимназиален етап понасят - прекомерна. Учениците бяха подлагани и на други ограничения, каквито не бяха налице за пълнолетните граждани - забрана за достъп до търговски обекти, липса на възможност за спортуване. 
 
Всички тези мерки оказаха своето негативно влияние върху децата не само по отношение на тяхното образование, но и по отношение на психичното им състояние. Негативните ефекти от продължителната принудителна социална изолация, в която бяха поставени подрастващите, продължават да бъдат неглижирани. 
 
"Именно те трябва да бъдат съобразени и да бъдат водещи при всяко решение, което ръководеното от Вас министерство взима. Никоя друга група в страната не е била подложена на толкова дълго продължили рестриктивни мерки, а пълнолетните граждани в много отношения имаха възможност да живеят без да търпят прекомерни ограничения, свързани с мерките по преодоляване на епидемичната криза," се посочва в призива на БХК към МОН.
 
Запознайте се с пълния текст на писмото по-долу:  
 
 
До Министъра на образованието и науката
Чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков
 
Копие до Министъра на здравеопазването 
Д-р Стойчо Кацаров
 
Отворено писмо
от Адела Качаунова, директорка на Програмата за правна защита
и Надежда Цекулова, директорка на Програма Кампании и Комуникации на Български хелзинкски комитет (БХК), 
 
Уважаеми г-н министър,
 
Обръщаме се към Вас като организация, работеща в защита правата на човека и най-вече на уязвимите членове на обществото. Както е известно учениците бяха и продължават да са непропорционално засегнати от мерките за справяне с епидемията от Ковид-19. Нашата организация нееднократно сигнализира, че мерките са именно непропорционални, а тежестта, която учениците, особено тези в прогимназиален и гимназиален етап понасят - прекомерна. Учениците бяха в различни периоди подлагани и на други ограничения, каквито не бяха налице за пълнолетните граждани - забрана за достъп до търговски обекти, липса на възможност за спортуване. 
 
Към настоящия момент има випуски, които са прекарали в класните стаи едва осем седмици през изминалите петнадесет календарни месеца. Тези кратки периоди бяха също неефективни и натоварването върху учениците отново беше прекомерно. Децата без осигурен достъп до дистанционно обучение, попадащи в тези випуски, са във висок риск от отпадане от образователната система. Други подрастващи се включиха успешно в онлайн обучението, но поради ниската ефективност на процеса натрупаха много образователни и социални дефицити. 
 
Необходимо е да се вземе предвид и че ваксинационният процес е започнал в страната, а учителите бяха приоритетна група за ваксиниране. Това имаше декларираната цел да осигури достъп на децата до присъствено обучение. Затова следва внимателно да се прецени доколко продължава да е оправдано учениците да бъдат лишавани от достъп до образование и социализация в контролираната среда, каквато е училището.
 
Всички тези мерки оказаха своето негативно влияние върху децата не само по отношение на тяхното образование, но и по отношение на психичното им състояние. Проучване от края на 2020 г. сочи повишаване на обучителните затруднения, тревожността, агресията, липсата на мотивация у децата, като най-засегнати са групите между 11 и 14 години. Негативните ефекти от продължителната принудителна социална изолация, в която бяха поставени подрастващите, продължават да бъдат неглижирани. 
 
Убедени сме, че именно те трябва да бъдат съобразени и да бъдат водещи при всяко решение, което ръководеното от Вас министерство взима. Никоя друга група в страната не е била подложена на толкова дълго продължили рестриктивни мерки, а пълнолетните граждани в много отношения имаха възможност да живеят без да търпят прекомерни ограничения, свързани с мерките по преодоляване на епидемичната криза. 
 
Именно поради това Ви призоваваме да вземете решение за трайното връщане на учениците в класните стаи.
 
С уважение