Комисарят по човешките права към Съвета на Европа: Ромите в България не трябва да бъдат изселвани принудително

Ромите в България да не бъдат изселвани принудително. Това е една от основните препоръки в становище на комисаря по човешките права към Съвета на Европа Дуня Миятович, представено във вторник пред Съвета на министрите i.

Комисарят публикува своето становище до Комитета на министрите в контекста на надзора върху изпълнението на решение от 24 април 2012 г. на Европейския съд по правата на човека по делото “Йорданова и други срещу България”. Случаят се отнася до планираното изселване на роми от неформално селище в София в нарушение на чл. 8 (право на личен и семеен живот) от Европейската конвенция за правата на човека. Дуня Миятович основава своите наблюдения на доклада си за България, публикуван през март 2020 г., и продължаващата си работа за насърчаване на зачитането на правата на човека на ромите в страните членки на Съвета на Европа. 

Комисарят Дуня Миятович подчертава, че в допълнение към сериозното нарушаване на правото на адекватно жилище, принудителните изгонвания в действителност могат да доведат до нарушения на широк кръг от човешки права. Затова и е от съществено значение тези принудителни изгонвания да бъдат предотвратени.

 Миятович посочва, че държавите са задължени да ограничат риска от нарушения на правата на човека, свързани с изселванията, и да гарантират, че принципите на пропорционалност и недискриминация се спазват при всеки процес на изселване.

Комисарят по човешките права също така е на мнение, че проблемът с изселванията на ромите в България може да бъде ефективно разрешен само в контекста на по-сериозни усилия за справяне с широко разпространените предразсъдъци и институционален расизъм срещу ромите, както и чрез структурни промени в областта на жилищните права. В тази връзка тя отново изразява своята загриженост заради многобройните пречки пред достъпа на ромите до социални жилища, включително обществената опозиция на местно ниво, което накара някои общини да отменят строителни проекти.

„За да бъде спрян порочният кръг на изселванията, властите трябва да се откажат от наказателните подходи и да започнат да разглеждат жилищното положение на ромите на база на съответните международни стандарти за правата на човека“, заключава тя, описвайки стъпки, които според нея трябва да бъдат взети за предотвратяване на принудително изселване.