Photo18_17-1024x1024_283x193_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Новина

БХК получи сигнал за липсата на адекватни мерки срещу COVID-19 в Софийския централен затвор

БХК ще се обърне към властите с въпрос за мерките в местата за лишаване от свобода.

school-oycl7y4y0bk-530x330_283x193_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Новина

Със съдействието на БХК изключено дете със СОП беше върнато отново в училище

Регионалното управление на образованието – София – град (РУО) отмени заповед за изключването от училище на дете със специални образователни потребности (СОП) по жалба на родителите, подпомогнати от правната програма на БХК.

COEReport31March_283x193_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Новина

Комисарят по правата на човека в СЕ публикува доклад с остри критики и препоръки за незабавни мерки към властта след посещението си в България

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович публикува доклад от посещението си в България, поставяйки акцент върху три основни проблема с правата на човека в страната ни - расизма, нетолерантността и дискриминацията; насилието над жени и домашното насилие; и свободата на медиите.

thumb_DSC_0086_1024_283x193_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Новина

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията разпространи принципи за третиране на лишените от свобода по време на епидемията от коронавирус

Българският хелзинкски комитет преведе принципите на български език и ги предоставя за широко ползване на специалистите и заинтересованите.

NS_283x193_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Новина

Равносметката на БХК за приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., беше обнародван в Държавен вестник на 24 март 2020 г. От обнародвания текст са отпаднали всички тревожни текстове, срещу които БХК изрази критика при предлагането му като законопроект.

hammer-719068_1280_283x193_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Отворено писмо

БХК призовава ВСС да възобнови разглеждането на дела по жалби на лишени от свобода, свързани с изолация, изтезания и жестоко отнасяне

С писмо до Висшия съдебен съвет БХК призова за възобновяване на разглеждането на дела по жалби и искания на лишени от свобода, свързани с изолация, изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне