Изложба: Пандемията и уязвимите групи

От 9 до 30 август в пространството за събития и срещи "+Това" (София) можете да разгледате фотографската изложба "Пандемията и уязвимите групи". Кадрите са на фотографа Вихрен Георгиев, известен с добилия широка популярност проект People of Sofia. Изложбата включва и илюстрации, създадени специално за събитието от латвийската художничка Гунта Бриеде.
 
България е сред страните в Европа, които са най-уязвими на дезинформация, заемайки 29-то място от 35 европейски държави, анкетирани в Индекса на Отворено общество за медийна грамотност (2019).
 
Проектът „Независимост на медиите и достъп до информация във връзка с пандемията COVID-19” се фокусира върху едни от най-уязвимите групи в българския контекст: жители на сегрегирани ромски квартали; лица с увреждания, лица в затворени институции, възрастни хора. Той изследва качеството на медийната информация за пандемията и как уязвимите групи я възприемат.
 
Изложбата „Пандемията и уязвимите групи” цели да насочи светлината на прожектора към точно онези представители на обществото ни, за чиито проблеми рядко се споменава в медиите и които остават невидими за света. А те са тук, сред нас и лицата им, макар и скрити зад маски, говорят достатъчно изразително.
 
Проектът “Независимост на медиите и достъп до информация във връзка с пандемията COVID-19 в България” (Advancing Media Independence and the Right to Information during and after the COVID-19 Pandemic in Bulgaria) се изпълнява в партньорство между Български Хелзинкски Комитет и Сдружение Маргиналия, и от страна на БХК се реализира от БОЛД, с финансовата подкрепа на BST - The Black Sea Trust for Regional Cooperation към The German Marshall Fund.