Заради “ужасяващи” условия Европейският комитет против изтезанията препоръчва да бъде закрито затворническото общежитие в Кремиковци

На 18 октомври беше публикуван докладът на Европейския комитет против изтезанията (КПИ) от неговото осмо периодично посещение в България през 2021 г. Един от акцентите на наблюдението бяха третирането и условията на задържане на лицата в пенитенциарните заведения у нас и по-специално, на лишените от свобода  в затворите в София и Пловдив, затворническото общежитие от закрит тип в Кремиковци, арестът на бул. Г.М. Димитров в София и арестът в Пловдив. Като част от дейността по застъпничество за подобряване прилагането на правата на човека в пенитенциарната сфера по проект Реформа в затворите, екипът на БХК се срещна с делегацията на КПИ и сподели информация от осъществения мониторинг в местата за лишаване от свобода през 2020 и 2021 г.

Докладът на КПИ обръща внимание на няколко положителни тенденции от последните години, включително намаляване на броя на лишените от свобода, липса на пренаселеност (освен в някои части на затворите) и малък брой оплаквания от малтретиране на затворници от страна на служители. По отношение на останалите аспекти на условията в арестите и затворите обаче се установени редица тежки нарушения, част от които обобщаваме по-долу.

Междузатворническото насилие е било широко разпространено явление във всички посетени от КПИ институции. В доклада е цитиран шокиращ случай от затвора в София, при който служители са “насърчили” затворници да извършат групово изнасилване на друг лишен от свобода, задържан по обвинение за сексуално насилие на дете. Комитетът призовава българските власти да предприемат решителни действия за справяне с междузатворническото насилие, включително като гарантират, че персоналът е обучен и мотивиран да предотвратява такива случаи, особено чрез ранно идентифициране на уязвимите затворници. 

Друг констатиран проблем, имащ отношение и към междузатворническото насилие, е практиката по овластяване на затворници, т.н. “кметове” или “отговорници” на групи, с правомощия с елементи на дисциплинарна власт и контрол на реда и сигурността в затворническата общност. Комитетът подчертава, че тази практика излага по-слабите затворници на риска да бъдат експлоатирани от съкилийниците си и призовава за преустановяването ѝ. 

По отношение на материалните условия в посетените институции, Комитетът намира за задоволителни единствено тези в ареста в Пловдив. Това което документира в някои затворнически групи в затвора София и затворническото общежитие в Кремиковци обаче той определя като “неприемливи” и дори – “ужасяващи” материални условия. В затвора София като “най-лоши” са описани четири групи – Осма (приемно отделение и настаняване на затворници от други затвори), Десета (обвиняеми и подсъдими лица), Единадесета и Тринадесета (чужди граждани) – при посещението в тях са наблюдавани течащи тръби, оголени кабели, повредени стени, подове и тавани, липсващи стъкла, счупени тоалетни и др.

В затворническо общежитие в Кремиковци, част от затворниците са били настанени в тесни, напълно порутени и мръсни дървени бараки, които са се отоплявали с “допотопни печки” на дърва и въглища, за които е нямало достатъчно гориво и по думите на лишени от свобода се се горяли пластмасови отпадъци. В една от групите ситуацията е била напълно критична:

“Особено по отношение на определени затворници (напр. тези, които са с ХИВ или с увреждания), условията в тяхната барака (група 10) бяха ужасяващи, със студени и мокри повредени стени, подове и тавани, счупени легла, скъсани постелки, течащ покрив и недостатъчно налягане на водата в санитарните възли. Няма да е преувеличено да наречем тези условия посегателство срещу човешкото достойнство, което представлява нарушение на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека.”

При тези констатации, КПИ прави препоръка общежитието да бъде закрито, а лишените от свобода да бъдат преместени в други затворнически общежития, предлагащи по-добри материални условия.

Друг дългогодишен и системен проблем в арестите и затворите, отбелязан от КПИ, е  масовото разпространение на дървеници и хлебарки. За справянето с него, Комитетът призовава да се вземат спешни мерки за замяна на всички матраци и да се извърши старателна дезинфекция навсякъде в арестите и затворите.

Пълното обобщение на наблюденията на КПИ за затворите и арестите можете да прочетете на специализирания сайт на БХК "Реформа в затворите": https://prisonreform.bg/20221018-kpi-doklad/  

Всички доклади от посещенията на КПИ в България можете да намерите тук: https://www.coe.int/en/web/cpt/bulgaria