themis-temida-law-justice-court-677940-1080x720_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Независимост на съдебната власт в България през 2020 г.

Публикуваме пълната версия на главата "Независимост на съдебната власт" от годишния доклад на БХК за правата на човека в България през 2020 г.

doctor-doing-vaccine-patient_SMALL_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Задължителното ваксиниране и правата на човека

В българското общество, както и в редица други страни на Европа и Северна Америка, все по-често се обсъжда задължителното ваксиниране срещу COVID-19 на някои професионални групи. Най-често става дума за медицинските специалисти, за работещите в социалната сфера и в сферата на услугите. В контекста на тези обсъждания възниква въпросът – изискването за задължително ваксиниране може ли да доведе до нарушения на правата на човека? Този така общо поставен въпрос изисква анализ на редица фактори и условия, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка, за да получи отговор.

freedom-of-expression-censorship-silenced-01-1080x720_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Свободата на изразяване в България през 2020 г.

Глава от годишния доклад на БХК за правата на човека в България през 2020 г.

baby-1681181_1280_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Правата на раждащата жена са човешки права

В деня на жената поставяме на фокус правата на раждащата жена.