tired-schoolgirl-sleeps-during-online-school-webinar-coronavirus-covid19-pandemic-period-SMALL_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Предложение за въвеждане на мерки, осигуряващи оптимално провеждане на присъствена учебна година

Публикуваме пълния текст на "Предложение за въвеждане на мерки, осигуряващи оптимално провеждане на присъствена учебна година", което беше изготвено от пет неправителствени организации и изпратено на вниманието на Президента, Министър-председателя, Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката на 20. юли 2021 г.

themis-temida-law-justice-court-677940-1080x720_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Независимост на съдебната власт в България през 2020 г.

Публикуваме пълната версия на главата "Независимост на съдебната власт" от годишния доклад на БХК за правата на човека в България през 2020 г.

doctor-doing-vaccine-patient_SMALL_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Задължителното ваксиниране и правата на човека

В българското общество, както и в редица други страни на Европа и Северна Америка, все по-често се обсъжда задължителното ваксиниране срещу COVID-19 на някои професионални групи. Най-често става дума за медицинските специалисти, за работещите в социалната сфера и в сферата на услугите. В контекста на тези обсъждания възниква въпросът – изискването за задължително ваксиниране може ли да доведе до нарушения на правата на човека? Този така общо поставен въпрос изисква анализ на редица фактори и условия, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка, за да получи отговор.

freedom-of-expression-censorship-silenced-01-1080x720_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Свободата на изразяване в България през 2020 г.

Глава от годишния доклад на БХК за правата на човека в България през 2020 г.