Justice-OldSupremeCourtBuilding-Singapore-20071013-720p_670x642_crop_and_resize_to_fit_478b24840a_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Доклад за състоянието на човешките права и върховенството на правото в Руската Федерация

ДОКЛАД за състоянието на човешките права и върховенството на правото в Руската Федерация

education-bg-ua_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Образованието на бежанци от Украйна в България: от детската градина до дипломата за висше образование BG | UA

Актуална информация към 28 юли 2022 г.: Изисквания и документи за образование за граждани на Украйна в България

Crossing-borders_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Пресичане на държавни граници и правни последици за лица с временна закрила

Във връзка със зачестилите запитвания относно пътуване в друга страна или завръщане в Украйна на украински граждани, както и относно последиците от пътуването за статута на временна закрила, публикуваме подробна информация за всички граждани на Украйна, пътуващи в рамките на ЕС или извън него.

health_payments_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Начини за внасяне на здравноосигурителни вноски в България

Миналата седмица публикувахме информация за срока на здравното осигуряване на лица с временна закрила, покриван от държавата. В нея посочихме, че на 25 юли изтича срокът на здравното осигуряване, което се покрива от държавата, на лица, които са оформили временна закрила в България преди 26 април 2022 г. За всички украински граждани, които са влезли на територията на страната след 26.04.2022 г., държавната помощ за здравно осигуряване започва от датата на регистрация за временна закрила, и продължава 90 дни. След това здравните осигуровки трябва да се заплащат от самите лица с временна закрила. Изключение са децата под 18 и възрастните - над 63 години за жените и над 65 години за мъжете. Долу предоставяме информация за това как може да правите вноските за вашето здравно осигуряване.

health_insurance_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

До кога държавата покрива здравното осигуряване на лица с временна закрила

Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже ще бъдат покрити от държавата за период от 90 дни от датата на временната закрила. За лица под 18 години и над 63 години за жените и над 65 години за мъжете здравноосигурителната вноска ще бъде за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

GP_Bulgaria_UA_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Как да се запиша при общопрактикуващ лекар в България?

Всяко лице с временна закрила, като здравноосигурено лице в България, има право да получава медицинска/дентална помощ и лекарства по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Срокът, за който българската държавата може да ви осигурява здравно, е: - за 90 дни - ако сте на възраст на и над 18 години и до 63 години за жени и до 65 години за мъже; - за целия срок на временната закрила в България - ако сте на възраст до 18 години, както и над 63 години за жени и над 65 години за мъже.