Българският хелзинкски комитет отново има достъп до психиатричните болници 

След девет години, в които на БХК беше отказван достъп до психиатричните институции  в страната, от началото на 2024 г. организацията вече ще може да осъществява обичайните си посещения в тези затворени институции с цел наблюдение на спазването на човешките права на пациентите там.

Това става след споразумение между БХК и Здравното министерство от края на миналата година, в което се изразява обща воля за полагане на усилия за защита правата на лицата, настанени в държавните психиатрични болници, както и за осигуряване на тяхното благополучие и социална интеграция.

Здравното министерство се задължава да осигурява достъп на експертите на БХК до тези институции. Ведомството също така се ангажира да извършва проверки по подадени от БХК сигнали и да предприема мерки за отстраняване на констатирани нередности съгласно законовите изисквания, както и да съдейства на експертите ни при наблюдение в лечебните заведения.

Споразумението е подписано от сегашния министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.

През 2021 г. Комитетът на Съвета на Европа против изтезанията констатира за пореден път нечовешките условия в домовете за възрастни с психични разстройства в България. В тогавашното им изявление се констатира, че от 2017 г. насам държавата ни бездейства по отношение на констатираните тогава нарушения, като „голяма част от направените по-рано препоръки са неизпълнени или само частично изпълнени“. Комитетът посочва, че са били омаловажени от страна на отговорните институции наблюденията му за физическо малтретиране от страна на персонала спрямо пациенти с психични разстройства и на хора, настанени в социални институции,както  и неподходящото – а в някои случаи и незаконно – използване на средства за обездвижване. Бездействията пък са оправдавани с бюджетни ограничения и липса на специалисти.

През април 2023 г. Комитетът посети отново психиатричните ни болници и социални домове за лица с психични разстройства, но все още няма публикуван доклад от посещението.