Брой 199

Списание "Обектив" е издание на БХК публикувано до 2014г.

ОБЕКТИВ ОПРОВЕРГАВА

Българският политически и исторически evergreen

Юлиана Методиева

ПУБЛИЧНОСТ ЗА ЛГТБ

Дарителство за човешки права у нас?

Моника Писанкънева

„Това, което можеше да бъде” не е опция

Десислава Петрова

МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТА

Съдебната реформа в състояние на блокада

Мирослава Тодорова

Кризата събуди политическия екстремизъм

Владимир Шопов

ДА СИ СПОМНИМ КОМУНИЗМА

23 години след падането на Берлинската стена

Ирина Недева

КОЛОНКАТА НА ТАТЯНА ВАКСБЕРГ

Да направиш от пиромана пожарникар

Татяна Ваксберг

ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Невидими ли са пеперудените деца

Магдалена Абаджиева

ПРАВА НА БЕЖАНЦИТЕ

Нур. Името ми на арабски

Светла Баева

ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

Блок на Ужасите? Има такова място

Христо Христов

Ромите като „престъпна група”

Михаил Иванов

ПРАВА НА ДЕЦАТА

Изоставените деца на България

Мария Шаркова

Страшни проблеми, безстрашни родители

Том Аврил

Смърт по смърт

Яна Бюрер Тавание

КЛУБ ОБЕКТИВ

Де-ин-сти-ту-ци-о-на-ли-за-ция

Обектив